Sponzorji

Organizator

dvsi

Program 2019

Nedelja/Domenica, 10. 3. 2019

15.00 Sve?ano odprtje s Štefico Stipan?evi? Steffy in Gregorjem Ravnikom
Cerimonia d'inaugurazione con Štefica Stipan?evi? Steffy e Gregor Ravnik
16.00–21.00 Degustacije malvazije
Degustazioni di malvasie
16.30–20.00 Strokovne delavnice
Dibattito technico e laboratorio del gusto

Ponedeljek/Lunedě, 11. 3. 2019

11.00 Pozdrav malvaziji
Discorso di Apertura
11.30 Okrogla miza Istrska malvazija kot del turisti?ne ponudbe
Tavola rotonda Malvasia istriana come parte integrante dell'offerta turistica
14.30–19.00 Degustacije malvazije, delavnice
Degustazioni di malvasie, laboratori